Kim jest Włodzimierz Piętal?

* Curriculum vitae from the catalog of the exhibition paintings in - Maalot Tel Aviv 1992


Włodzimierz Piętal, ur w 1950 roku. Studia w latach 1971 - 1973 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i 1973 - 1976 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom na Wydziale Malarstwa w 1976 r. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię, pisze wiersze, nie tylko satyryczne i piosenki kabaretowo-literackie. Udział w wystawach krajowych i za granicą. Wystawy indywidualne w Polsce, Austrii, Niemczech i Izraelu. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Prace w zbiorach, głównie prywatnych w Polsce, Kanadzie, USA, Meksyku, Australii, Izraelu i w wielu krajach Europy. Z Rzeszowem związany od 1981 roku. Autor organizuje też wystawy zbiorowe 16-25 autorów np. w Rzeszowie w Ratuszu w 2002, 2003 , 2006 i 2007 r, oraz wystawę plenerową 3-4-5-6 autorów na ul.3  Maja 26. Wystawa ta istniejąca od 2003 roku jest wystawą zmienno-tematyczną, coniedzielną, plastyczno-literacką (tekstową). Została ona w pewnym momencie nazwana " Rzeszowski Montmartre" i promuje twórczość nie tylko rzeszowską. Jest również otwarta dla innych autorów.

Wiele z umieszczonych w Galerii prac były prezentowane na tej wystawie. Dotyczy to prac W.Piętala i innych autorów. Prace W.Piętala są aktualnie eksponowane w Galerii w Rynku, w Galerii BWA, Sobieskiego 18 i Galerii ZPAP przy ul. Mickiewicza 7.

Wykorzystanie tekstów jak i obrazów - tylko za zgodą Autora.


Strony Autora


Szanowni Państwo!

Uprzejmie prezentuję 3 obrazy Włodzimierza Piętala (olej płyta 50x50cm) oraz reprodukcję obrazu Willema de Kooninga pt: "Wykopalisko" z 1950r.

Obrazy W. Piętala wynikają z różnych inspiracji. Przede wszystkim bezpośrednio wynikają z wykonywanych od wielu lat i w dalszym ciągu studyjnych obrazów bardzo małego formatu - portretów, architektury i pejzażu, które maluje autor równolegle do przedstawionych abstrakcji (kwadratów) 50x50cm i aktualnie większych.

Wcześniejszą inspirację stanowiły studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a zwłaszcza twórczość profesorów tej uczelni: Tadeusza Dominika, Jana Tarasina i Stefana Gierowskiego. Studia na wydziale Malarstwa ukończył autor w 1976 roku. Niebagatelną rolę inspiracyjną odgrywają zainteresowania Piętala muzyką, teatrem, literaturą, biologią, archeologią, paleontologią i in.

W młodości autor muzykował na akordeonie zaś w wieku 41 lat i po przerwie w wieku 53lat intensywnie tworzył wiersze, nie tylko satyryczne, do których od 2003 roku dopasowywał melodie ludowe.

Integracja różnych, dziedzin sztuki, nie tylko sztuk plastycznych jest dla autora zagadnieniem, które w sposób znaczący determinuje jego aktywność twórczą. Muzyka jest często tłem dla jego pokazów plastycznych tak jak literatura, a zwłaszcza wiersze-piosenki satyryczne.

Autor odżegnuje się jednak od sensacji i ekstrawagancji. Opiera się na klasyce, zarówno w malarstwie, jak również na klasycznych rozwiązaniach w innych dziedzinach sztuki. Przedstawione tutaj obrazy 50x50cm są także inspirowane m.in. obrazami Willema de Kooninga (patrz reprodukcja) z wcześniejszej fazy twórczości.

Obrazy zaprezentowane 50x50cm, oraz aktualnie tworzone (większe) są w pewnym sensie unikatowe. Powstają w ciągu co najmniej 3-4 lat. W ciągu roku powstaje obecnie 4 obrazy - kwadraty 50,60,70,80cm, oprócz małych studiów realistycznych i innych oraz poprawek innych większych prac sprzed 3-4-10 lat. Spontaniczność, oraz emocjonalne zaangażowanie stanowiące istotny składnik obrazów - "kwadratów" wynika w dużej mierze z intuicji, przypadku, analogii, odkrywania rzeczy, form i skojarzeń pozornie do siebie nie pasujących.

dr Adam Bystrzycki


1. 2. 3. 4.

W. Piętal, listing of works

  1. “Suita deszczowa”
  2. “Uwertura archaiczna”
  3. “Preludium prasłowiańskie”
  4. W. Kooning „Wykopalisko”


Skąd nazwa tej strony?

Moja nowa strona internetowa, która jest aktualnie na etapie budowy (przebudowy) składa się z części „teoretycznej” (tekstów) oraz „praktycznej” (obrazy, filmy itd.) Obejmuje zagadnienia związane ze sztukami plastycznymi, głównie malarstwem, oraz z innymi dziedzinami sztuki. Prezentowane będą na niej:

  1. Moje prace malarskie i moje widzenie współczesnej plastyki
  2. Porównania wytworów sztuki dawnej i aktualnej
  3. Różnego rodzaju inspiracje plastyczne
  4. Analogie z innymi dziedzinami sztuki
  5. Dywagacje na temat sytuacji plastyki w obecnej rzeczywistości
  6. Refleksje dotyczące humanistycznej roli sztuki

Zamierzeniem moim i mojej strony internetowej jest podkreślenie ciągłości kultury, czerpiącej inspiracje z natury i historycznych dokonań dawnych pokoleń. A także doszukiwanie się analogii w zdarzeniach i dokonaniach ludzkich pozornie do siebie nie pasujących.

W. Piętal IX.02


Dane techniczne www.arttotal.pl

Data powstania: 18 lipiec 2012

Ostatnia aktualizacja: 26 maj 2015

Stronę prowadzi webmaster: Jacek Piętal